Lisované "P"

Podlahové lisované rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebíratelný celek. Do nosných prutů, jež jsou opatřeny kónickými drážkami, jsou zalisovány rozpěrné (příčné) pruty.

Nosný prut: část roštu přenášející zatížení (zde musí být rošt podepřen)

Rozpěrný prut: část roštu zabezpečující vzájemnou polohu a stabilitu nosných prutů

Lemovací prut: část roštu tvořící jeho okraj

Nosná šířka: šířka uložení roštu na nosnou konstrukci (obr. rozměr B) – tento rozměr se uvádí jako první

Délka roštu: rozměr roštu kolmý na nosnou šířku – délka rozpěrných prutů (rozm. L)

Výrobky splňují požadavky norem: ČSN 74 6930, DIN 24 537

Protiskluzová úprava

Lisované rošty se vyrábějí dle konkrétních požadavků objednatele – v toleranci +0/ –4 mm. Rozměry, případné úpravy, výseče, šikminy, osazení okopových lišt apod. jsou prováděny dle zadání objednatele či odsouhlasené výrobní dokumentace. Vyrábíme i lisované rošty s různými komponenty - kotvy, rámečky, panty, konzoly atp. Protiskluzová úprava – pro snížení možnosti uklouznutí je možno opatřit lisované rošty protiskluzovou úpravou tzn. vyzoubkování příčných nebo i nosných prutů roštu.

Povrchová úprava

Lisované rošty se dodávají dle zadání objednatele:

 • surové (bez povrch. úpravy)
 • základní barva syntetická šedá
 • žárově zinkované
 • barva prášková vypalovaná – odstíny RAL (komaxit)

 

Montáž lisovaných roštů

Rošt se při montáži upevňuje na konstrukci tak, aby byl průběžně podepřen pod nosnými pruty z obou stran roštu. Podložná plocha by měla odpovídat výšce nosného pásu roštu nejméně však 25 mm z každé strany.

Rošt může být ke konstrukci upevněn:

 • spojovacím dílem
 • montážním přivařením

Každý lisovaný rošt musí být uchycen nejméně na čtyřech místech, nejlépe v rozích. Uchycení roštu musí zajistit i přenos případných vodorovných sil (např. brzdné síly) do konstrukce.

Tabulka hmotností a zatížení je k dispozici na hlavní straně webu v sekci Dokumenty - Soubory se stažení - Rošty lisované P.

 • Držitel certifikace
  ISO 9001:2016
  ISO 14001:2016
 • Člen Hospodářské
  komory Jihlava
 • Člen systému
  Callparts